Non-profit

Bij OX stellen wij u centraal. En hoe kunnen wij dat beter duidelijk maken dan door op onze website expliciet ruimte te maken voor U.

Natuurlijk wilt u weten wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij dingen aanpakken. Maar daarmee is het belangrijkste nog niet ingevuld: de vraag wat wij voor U kunnen betekenen. Wij ondersteunen organisaties tijdens alle fasen van hun leven. Wat wij precies voor u mogen betekenen is en blijft maatwerk maar aan de hand van een aantal prikkelende vragen kunnen wij u wel een idee geven van wat wij in verschillende situaties kunnen doen:

Herkent u de in deze situaties geschetste problematiek? Dan gaan wij graag met u in gesprek.

Wat is er toch?

De mensen doen hun werk en aan de oppervlakte zijn er geen grote problemen te zien. Maar toch, dat gevoel dat er iets niet klopt, dat gevoel waar u de vinger niet op kunt leggen.... Hangt dat gevoel samen hangt met allerlei signalen?

 • Een wat hoger ziekteverzuim dan gebruikelijk...

 • Medewerkers die wat later komen, wat eerder weggaan en die schijnbaar geen kans onbenut laten om niet op het werk te zijn...

 • Medewerkers die bij een overleg zelden of nooit iets in te brengen hebben...

 • Stroperigheid... het resultaat komt er wel maar het lijkt niet van harte te gaan...

En u vraagt zich af:

 • Waar ligt dat aan?

 • Zijn de verkeerde mensen aangenomen?

 • Doe ik het verkeerd?

 • Hoe motiveer ik mijn mensen, hoe geef ik ze plezier in hun werk, hoe laat hen trots zijn op hun taak?

Herkent u deze situaties? Herkent u deze vragen?

Wij kunnen u hierbij assisteren.

In situaties als hier geschetst past geen one size fits all benadering. En benchmarks hebben slechts betrekking op generalisaties - niet op specifieke situaties zoals de uwe - waardoor benchmarks slechts van beperkte waarde zijn. Echt belang is om aan de weet te komen wat er nu precies aan de hand is. Daartoe kunnen wij bijvoorbeeld een kwalitatief onderzoek voor u uitvoeren. Met de uitkomsten van dergelijk onderzoek kunt u de signalen van medewerkers en omgeving van uw organisatie beter plaatsen en op waarde schatten. Met dat begrip wordt duidelijker wat er leeft, welke (onuitgesproken) verwachtingen er spelen, welke mogelijkheden er zijn en wat er uw situatie haalbaar is. Aansluitend kunnen interventies uitgezet worden om verbeteringen door te voeren. Waar nodig worden maatregelen genomen om het resultaat te borgen.

Spreekt dit u aan? Dan gaan wij graag met u in gesprek.

Kan het beter?

Uw organisatie loopt goed en u hebt de informatievoorziening op orde. Maar toch, die knagende vraag, kan het beter?

 • Wat betekent innovatie voor u en uw organisatie? Innoveert u zelf?

 • Welke activiteiten doen er echt toe?

 • Bent u er zeker van dat de juiste aandacht aan de burgers, organisaties, leveranciers en andere betrokkenen besteed wordt?

 • Is het goede resultaat van onze werkzaamheden het gevolg van de omstandigheden of wordt echt op topniveau gepresteerd?

 • Neemt u wel de juiste medewerkers aan? Bent u met hen echt voorbereid op de toekomst of lijkt dat maar zo?

 • Houdt u het heft in eigen hand, bent u jager of wordt u overnameprooi?

 • Heeft u één cultuur binnen uw organisatie? Wat betekent dat?

 • Haalt u het beste uit uw investeringen, haalt u het beste in uw mensen naar boven?

 • Er wordt hard gewerkt, maar is het ook effectief?

 • Fungeren uw managers als krachtvoer of als handrem?

 • Kan er méér resultaat geboekt worden met mìnder middelen?

 • Sluiten onze producten en diensten nog wel optimaal aan op de behoeften van burgers en organisaties?

 • Welke trends en nieuwe ontwikkelingen zijn van inlvoed op ons bedrijf? Hoe kunnen wij daarop inspelen?

 • Kan het anders? Wat zou dat voor u betekenen?

Herkent u deze situaties? Herkent u deze vragen?

Een veelheid aan issues waar ook verschillende manieren van aanpak bij passen. En dat betekent eerst een gedegen diagnose en daarna bepaling welke instrumenten, hulpmiddelen en interventies ingezet worden om uw organisatie in topconditie te brengen.

Wij gebruiken een verscheidenheid aan gespecialiseerde onderzoeksinstrumenten die zich in theorie en praktijk bewezen hebben. Dat kan onder meer een klassieke SWOT analyse zijn of een kwantitatief onderzoek, het kan in de vorm van interviews of observaties, maar het kan ook een zorgvuldige financiële analyse betreffen - al naar gelang de situatie en de geschiktheid van het instrument daarvoor. Waar nodig leggen wij verband tussen theorie, best practices en de praktijk bij uw organisatie wat u de zekerheid geeft van de juiste oplossing voor uw situatie.

Wij komen graag met u in gesprek om ook uw organisatie in topconditie te brengen!

SOS

U hebt er alles aan gedaan. Maar soms zijn de omstandigheden ongunstig, soms is er toch iets mis gegaan, er moet snel iets gebeuren!

 • Hoe kunnen we tijd winnen om de problemen op te lossen?

 • Welke quick-wins kunnen ingezet worden om onze begroting weer sluitend tekrijgen?

 • Welke structurele maatregelen dienen er genomen te worden?

Herkent u deze situaties? Herkent u deze vragen?

Snel handelen is geboden. Maar met verstand. Er dient een afweging gemaakt te worden tussen snelheid en grondigheid, een afweging tussen precisie en snel, tastbaar, resultaat. Onze handelwijze is hierop aangepast. Samen met u doen wij een quickscan om helderheid te krijgen over de positie waarin de organisatie verkeert. Aan de hand daarvan worden vervolgacties bepaald en prioriteiten gesteld om zo snel mogelijk de juiste actie te kunnen ondernemen.

Verkeert uw organisatie in deze situatie? Bel ons, dan maken wij zo snel mogelijk ruimte voor een afspraak!

Undefined