Diensten

OX is een dienstverlenende organisatie die u kan bijstaan op een veelheid aan kennisgebieden die u ondersteunen bij het uitvoeren van uw vak. De combinatie van expertisegebieden garandeert een integrale aanpak die naadloos aansluit bij uw wens. Wij zijn gespecialiseerd in de onderstaande vakgebieden:

Deze diensten kunnen wij desgewenst aanvullen met HRM activiteiten.

 

Organisatie diagnostiek

Voor sommigen een onbekende term en daarom een korte uitleg met als parallel een alledaags onderwerp - de auto. Wie een auto heeft die houdt hem in topconditie. Logisch, want het is niet alleen een wettelijke verplichting maar belangrijker wellicht is dat een auto in goede conditie veilig, betrouwbaar en efficient dienst doet. Wie ooit met pech langs de weg gestaan heeft begrijpt precies hoe veel dat waard is. En een mooi onderhouden auto is zelfs een visitekaartje! Regelmatig onderhoud leidt ook tot kostenbesparingen zoals lager brandstofverbruik en het voorkomen van dure reparaties.

Voor uw organisatie ligt dat net zo. Soms heeft u te maken met acute issues waar direct op gereageerd moet worden. Met regelmatige controle, ijken en opnieuw afstellen zorgt u er voor dat uw organisatie optimaal presteert - en blijft presteren - onder de meest uitdagende omstandigheden. Met als resultaat lagere kosten, hogere productiviteit, meer flexibiliteit, betere marges en meer omzet.

Als specialist op dit vakgebied geeft OX met organisatie diagnostiek invulling aan preventie, "eerste hulp" en de eerste fase van het onderhoudsproces.

Interim management

Wat ook de reden mag zijn, issues rondom continuiteit, eenmalige acties zoals projecten, een vervolg op de eerste fase van het onderhoudsproces van uw organisatie of gewoon tijdelijk benodigde capaciteit, OX voorziet in management management specialisten voor:

 • Project- en programma management

 • Transitie management

 • Lijn management

 • Algemeen management

Financieel management

Of het om een vereniging gaat, een stichting zonder winstoogmerk, een overheidsinstantie of een bedrijf, geld - en daar op de juiste manier mee om gaan - is voor iedere organisatie van levensbelang. OX kan u hierin bijstaan met raad en daad op het gebied van management accounting en strategische besluiten zoals:

 • Kostprijsberekeningen, transfer pricing en de wijze van toepassing

 • Beloningsvraagstukken (MACS)

 • Key Performance Indicators (KPI's) - "meten is weten"

 • Balanced Scorecard (BSC)

 • Bedrijfswaardering, bijvoorbeeld in het kader van fusie of overname

Strategie en beleid

Ondernemen wordt wel eens vergeleken met topsport. En net als in de topsport staat een topspeler nooit alleen. Bij teamsporten kan de sterspeler alleen maar schitteren door een vlekkeloos samenspel waarin de spelers op elkaar ingespeeld zijn, elkaar haarfijn aanvoelen en schijnbaar zonder nadenken aanvullen en steunen. Om team en sterspeler tot dergelijke prestaties te laten komen is de hulp van coach en trainer essentieel.

Bij organisaties werkt dat net zo. De directie van de organisatie is te vergelijken met de aanvoerder van een team - beslist een sterspeler die met minder dan 100% geen genoegen neemt. Maar in het vuur van de strijd is er zelden tijd - en dus aandacht - voor overzicht, analyse en bepaling of bijstelling van strategie en tactiek. Terwijl dat nu juist het verschil maakt tussen winnen of verliezen. OX kan hier de rol van coach en trainer vervullen die helpt bij de samenstelling van het winnende team, er voor zorgt dat het team op elkaar ingespeeld raakt, de competitie analyseert zodat de juiste strategie en tactiek bepaald kunnen worden:

 • Ontwikkeling en bijstelling van missie, visie en strategie.

 • Vertalen van missie, visie en strategie in concrete plannen en activiteiten.

 • Afstemmen van strategie en organisatie op elkaar.

Commerciële ondersteuning

Voor elke organisatie is het van belang de omgeving, de context, te (ver)kennen. Wat is nu van belang? Wat wordt van belang? Welke veranderingen spelen er? Welke trends zijn er te onderkennen? Wat wil de klant morgen, overmorgen, volgend jaar? Hoe spelen we daar het beste op in? OX helpt u hierbij met o.a.:

 • Marktonderzoek

 • Marketing management

Informatie management en informatie technologie

De moderne organisatie kan niet zonder informatie. Geen dag. Letterlijk. Professioneel management van informatie en techniek zijn essentieel geworden. OX is bij uitstek deskundig op dit terrein en kan u hierin op alle gebieden van dienst zijn.

HRM

Desgewenst voert OX ook HR taken voor u uit zoals:

 • Werving en selectie van middelbaar en hoger personeel.

 • Samenstellen van voor u op maat gesneden arbeidsvoorwaarden, arbeidscontracten, personeelshandboek, et cetera.

 

Undefined