Bedrijven

Bij OX stellen wij u centraal. En hoe kunnen wij dat beter duidelijk maken dan door op onze website expliciet ruimte te maken voor U.

Natuurlijk wilt u weten wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij dingen aanpakken. Maar daarmee is het belangrijkste nog niet ingevuld: de vraag wat wij voor U kunnen betekenen. Wij ondersteunen organisaties tijdens alle fasen van hun leven. Wat wij precies voor u mogen betekenen is en blijft maatwerk maar aan de hand van een aantal prikkelende vragen kunnen wij u wel een idee geven van wat wij in verschillende situaties kunnen doen:

Herkent u deze situaties en de geschetste problematiek? Dan gaan wij graag met u in gesprek.

Zij zijn groot en ik is klein...

Met uw organisatie behoort u tot het kleinbedrijf. Een mooie prestatie en U bent wellicht redelijk tevreden maar... u kijkt vooruit, u wil groeien! Daarbij stelt u zich bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Welke groeimogelijkheden heb ik?

 • In welke richting kan ik mij het beste ontwikkelen?

 • Waar kan ik de groei mee betalen? Wat is daarin voor mij objectief gezien de beste keus?

Herkent u deze situatie? Herkent u deze vragen?

U hebt een goed beeld van uw klantenbestand. En met een beetje geluk heeft u ook een goed gevulde orderportefeuille.Toch kan het zeker geen kwaad als het ware pas op de plaats te maken om te bepalen welke strategische keuzes juist in deze fase gemaakt moeten worden. Wist u bijvoorbeeld dat veel startende bedrijven in de problemen komen omdat zij in de groeifase de verkeerde keuzes gemaakt hebben? Succes kan verblinden, zelfs verslavend zijn. Een voorbeeld van een klassieke fout is een te sterke focus op verkoop en omzet zonder voldoede rekening te houden met de verwerking van orders en de financiële consequenties. Het kan dan snel gedaan zijn met het bedrijf.

Sparren? Wij zijn er klaar voor!

Help! Ik groei!

De wind vol in de zeilen, de zaken gaan goed! Voor de buitenstaander een gemakkelijk leven. Maar u weet beter - er moet hard voor gewerkt worden, er liggen kapers op de kust en er zijn tal van issues waar u aandacht aan moet besteden. Besluiten die u nu neemt kunnen naar de toekomst toe grote invloed hebben op uw bedrijf. Groei is verleiderlijk en snelheid is het devies. Maar weet u zeker dat u voldoende tijd hebt (genomen) voor de besluiten die een wissel trekken op de toekomst van uw bedrijf?

 • Prioriteiten; wat moet eerst, wat kan wachten? Maar met beleid; een schijnbare onbenulligheid vandaag kan zich morgen tot een issue ontwikkelen.

 • Welke activiteiten doen er echt toe?

 • Bent u er zeker van dat de juiste aandacht aan de juiste klanten besteed wordt?

 • Is het bedrijfsresultaat het gevolg van de omstandigheden, een economische opleving of wordt echt op topniveau gepresteerd?

 • Neemt u wel de juiste medewerkers aan? Bent u met hen echt voorbereid op de toekomst?

 • Houdt u het heft in eigen hand, bent u jager of wordt u overnameprooi?

Herkent u deze situatie? Herkent u deze vragen?

 

Kan het beter?

Uw bedrijf is volwassen; gerespecteerd, bekend en wellicht zelfs een merknaam geworden. U kent uw klanten en uw concurrenten. Uw organisatie loopt gesmeerd en u hebt de informatievoorziening op orde. Maar toch, die knagende vraag, kan het beter? Zelfs als u geen last hebt van steeds veeleisender aandeelhouders een interessante vraag!

 • Wat betekent innovatie voor u? Innoveert u zelf of neemt u innoverende bedrijven over?

 • Heeft u één bedrijfscultuur? Wat betekent dat voor uw bedrijf?

 • Zijn al uw producten en diensten even rendabel?

 • Haalt u het beste uit uw investering, haalt u het beste in uw mensen naar boven?

 • Er wordt hard gewerkt, maar is het ook effectief?

 • Fungeren uw managers als krachtvoer of als handrem?

 • Kunt u méér resultaat behalen met mìnder middelen?

Herkent u deze situaties? Herkent u deze vragen?

Een veelheid aan issues waar ook verschillende manieren van aanpak bij passen. En dat betekent eerst een gedegen diagnose en daarna bepaling welke instrumenten, hulpmiddelen en interventies ingezet worden om uw organisatie in topconditie te brengen.

Wij gebruiken een verscheidenheid aan gespecialiseerde onderzoeksinstrumenten die zich in theorie en praktijk bewezen hebben. Dat kan onder meer een klassieke SWOT analyse zijn of een kwantitatief onderzoek, het kan in de vorm van interviews of observaties, maar het kan ook een zorgvuldige financiële analyse betreffen - al naar gelang de situatie en de geschiktheid van het instrument daarvoor. Waar nodig leggen wij verband tussen theorie, best practices en de praktijk bij uw organisatie wat u de zekerheid geeft van de juiste oplossing voor uw situatie.

Wij komen graag met u in gesprek om ook uw organisatie in topconditie te brengen!

Quo vadis?

Het gaat nog goed. Uw bedrijf is winstgevend en er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Maar toch, als u naar de kille cijfers kijkt kunt u niet ontkennen dat de groei er uit is. Wellicht is op sommige gebieden zelfs sprake van krimp. Marges staan onder druk en stijgende kosten kunnen niet meer volledig doorbelast worden. U hebt nog tijd maar dat er iets moet gebeuren is duidelijk...

 • Sluiten onze producten en diensten nog wel optimaal aan op de behoeften van de klant?

 • Uit welke alternatieven kunnen onze klanten kiezen?

 • Welke trends en nieuwe ontwikkelingen zijn van inlvoed op ons bedrijf? Hoe kunnen wij daarop inspelen?

SOS

U bent er van overtuigd dat u er àlles aan gedaan hebt. Maar de lijn is dalend, er moet snel iets gebeuren!

 • Hoe kunnen we tijd winnen om de problemen op te lossen?

 • Welke quick-wins kunnen ingezet worden om het bedrijf weer financieel gezond te maken?

 • Hoe kunnen we de winstgevendheid herwinnen of vergroten?

 • Waar liggen de kansen voor naaste toekomst, hoe hervinden we de benodigde groei?

Herkent u deze situaties? Herkent u deze vragen?

Snel handelen is geboden. Maar met verstand. Er dient een afweging gemaakt te worden tussen snelheid en grondigheid, een afweging tussen precisie en snel, tastbaar, resultaat. Onze handelwijze is hierop aangepast. Samen met u doen wij een quickscan om helderheid te krijgen over de positie waarin de organisatie verkeert. Aan de hand daarvan worden vervolgacties bepaald en prioriteiten gesteld om zo snel mogelijk de juiste actie te kunnen ondernemen.

Verkeert uw organisatie in deze situatie? Bel ons, dan maken wij zo snel mogelijk ruimte voor een afspraak!

Undefined